I MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA POR MULLERES A CORUÑA